GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Thôn Xóm Huế, xã Đăk Liêng, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk

ĐT: 0262 3 586 295